Ugrás a tartalomra

Megújul az Alvég

uszt

Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi partnerével, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” tárgyú 2 fordulós pályázati felhívás első fordulójára. A „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért„ című projekt (azonosító szám: ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002) 2010. májusában került benyújtásra. A pályázat feltételes támogatásban részesült, a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 85 %-a.  A támogatás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.


Az ún.  projektfejlesztés 2010. második felében indult el és hamarosan befejeződik. Várhatóan idén ősszel bírálják el a második fordulós pályázatot.  A projekt teljes költségvetése meghaladja a 400 millió forintot, ebből az összegből valósulnak meg az Alvég városrész korszerűsítését biztosító beruházások, képzések, rendezvények.


A beruházás részeként kialakításra kerül egy szabadidőpark, 3 szociális bérlakás, egy közösségi ház. Közterület rendezés és utcarehabilitáció keretében csapadékvíz-elvezetés kiépítése, járda- és útépítés, térfigyelők kiépítése stb. valósul meg. Fontos megemlíteni a Cigányzenész emlékmű állítását és annak környezetének parkosítással történő rendezését is. Az emlékmű létesítését az Önkormányzat saját forrásból fogja biztosítani, mert ezt a tevékenységet nem támogatta a pályázat kiírója.


 A fejlesztés a városrész, a város lakosságának környezettudatosságát, a helyi közösség büszkeségét, összetartását is hivatott erősíteni. Ezt a célt szolgálja a közösségi élet színterének kialakítása mely a képzési és foglalkoztathatóságot elősegítő programok helyszíneként a felzárkóztatást szolgálja.


A fizikai megvalósuláshoz társul egy ún. Programalap, segítve ezzel a beruházások megismerését. A gazdag kínálatban szerepel roma antológia kiadása, sportrendezvények, roma táncház, virágosítás, közösségépítő kisebbségi napok, prevenciós program és főzőverseny is. A Programalapot a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. fogja működtetni a beruházások megvalósítását követő 12 hónapban. A tervek szerint 2012. júliusában kezdődnek az Alvég városrészben a programok, rendezvények. A helyi civil szervezetek pályázhatnak majd a Programalapban rendelkezésre álló összeg felhasználására.


A városrész mielőbbi felújítását az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, ezért saját kockázatra megkezdődött a beruházás egy részére a kivitelező kiválasztása. Az Önkormányzat az útépítés és a csapadékvíz elvezetés kiépítésére 2010 decemberében közbeszerzési eljárást indított el.  2011. február 25-én lett kihirdetve a nyertes vállalkozó, a Magyar Aszfalt Kft.


2011. március 21-én az Önkormányzat és a Vállalkozó aláírták a Vállalkozási Szerződést, melynek értelmében az alábbi közterületeken valósítja meg az útépítést és a csapadékvíz elvezetést: az 1722, 1672 és a 2431 helyrajzi számú utca, Búzavirág utca, Szegfű utca, Nefelejcs utca, Csaba utca, Zöldfa utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Dugonics utca, Vörösrózsa utca. A 2430 helyrajzi számú területen, a közpark részeként záportározó létesül.


A kivitelezési munkákat a Vállalkozó 2011. április elején elkezdte. Áprilisban és májusban a zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszereket építették meg, valamint a záportározó földmunkáit végezték el. Jelenleg a járdák, az utak útszegélyének és az útpálya teherhordó réteg építési munkái folynak. A munka jó ütemben halad, így várhatóan tartható lesz a 2011. augusztus 15.-i befejezési határidő.


A szabadidőpark kialakítására a közbeszerzési eljárást várhatóan 2011. július végéig indítja el az Önkormányzat. A jelenlegi ütemterv szerint 2012. júniusáig fejeződik be a munka. Ugyanekkorra várható a közösségi ház és a Cigányzenész Emlékmű állításának és környezetének parkosításának befejezése is. A közösségi ház kialakítása 2012 márciusában indul. Három házat vásárolt az Önkormányzat, amelyeket szociális bérlakássá alakít át várhatóan 2011 decembere és 2012 áprilisa között.

erfa